http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35796  
Kirkkosanomat 15.12.2017 10/2017 s. 16  
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35796