http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35782  
Kirkkosanomat 15.12.2017 10/2017 s. 2Kirkkosanomat 15.12.2017 10/2017 s. 3
 
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35782