http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35658  
Kirkkosanomat 24.2.2017 2/2017 s. 6Kirkkosanomat 24.2.2017 2/2017 s. 7
 
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35658