http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35496  
Kirkkosanomat 22.4.2016 4/2016 s. 10-11  
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/35496