http://kirkkosanomat.netpaper.fi/33478  
Kirkkosanomat 26.9.2013 7/2013 s. 16  
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/33478