http://kirkkosanomat.netpaper.fi/28612  
Kirkkosanomat 23.2.2012 2/2012 s. 16  
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/28612