http://kirkkosanomat.netpaper.fi/28604  
Kirkkosanomat 23.2.2012 2/2012 s. 8Kirkkosanomat 23.2.2012 2/2012 s. 9
 
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/28604