http://kirkkosanomat.netpaper.fi/27986  
Kirkkosanomat 20.12.2011 10/2011 s. 6Kirkkosanomat 20.12.2011 10/2011 s. 7
 
http://kirkkosanomat.netpaper.fi/27986